2021. gada kuģa vadītāju izlaidums

LJA Jūrskolas 4.kursa kuģu vadītāju izlaiduma fotoreportāža. 2021.gadā LJA Jūrskolu veiksmīgi absolvēja 16 jauni profesionāļi – sardzes stūrmaņi. 2021.gaja 9. jūlijā apbsolventus sveic LJA Jūrskolas vadītājs Maksims Bizjuks, tālbraucēju kapteinis Antons Ikaunieks un grupas audzinātāja Svetlana Izmailova

1. septembris 1. kursam

Jauno Jūrskolniek! 1. septembris LJA Jūrskolā norisināsies ar informatīvu pasākumu, kurā atbildēsim uz visiem interesējošiem jautājumiem par formām, ēdnīcu, mācību procesu un daudz ko citu!   Informatīvo pasākumu laiki: 9:00 Informatīvais pasākums 1.kursa jūrskolniekiem, kvalifikācijā „ Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT”. 10:30 Informatīvais pasākums 1.kursa jūrskolniekiem, kvalifikācija „ Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar…

2020.gada jauno kuģu vadītāju izlaidums

2020. gada 17. jūlijā tika svinēts izlaidums 10 profesionālās vidējās izglītības programmu “Jūras transports” un kvalifikāciju “Kuģu vadītājs uz kuģiiem līdz 500BT piekrastes kuģošanā” sekmīgi guvuši jaunieši. Jūrskolnieki pulcējās pie LJA Jūrskolas bibliotēkas, gatavojoties diploma saņemšanai. Ar diploma saņemšanu sveic Ēriks Umbraško, kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētājs;  Antons Ikaunieks, kapteinis; Kristaps Lūkins, grupas audzinātājs; Dmitrijs Goreļikovs,…

LJA Jūrskola uzsāk uzņemšanu jaunajam mācību gadam

  Latvijas Jūras akadēmija un Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola jūlijā izsludina izglītojamo uzņemšanu 2020./2021. mācību gadam, aicinot puišus un meitenes apgūt jūrnieka profesiju pēc 9. vai 12. klases. Latvijas Jūras akadēmija (LJA) piedāvā pēc vidusskolas studēt četru gadu profesionālā bakalaura programmās “Jūras transports – kuģa vadīšana”, ” Ostu un kuģošanas vadība”, ” Jūras transports –…

Jūrskolas diplomi saņemti!

Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja zālē valdīja patīkams satraukums, smaržoja ziedi, ienākot staltajiem un lepnajiem audzēkņiem. LJA Jūrskolas diplomus saņēma 30 jaunie kuģu mehāniķi un kuģu vadītāji. Daļa no absolventiem mācības turpinās Latvijas Jūras akadēmijā, daļa uzsāks pirmās patstāvīgās darba gaitas iegūtajās specialitātēs. Attēlos: absolventus sveic LJA rektora v.i. Andrejs Zvaigzne, Jūrskolas direktors Ervīns Ruņģis,…

Jaunās programmas pavērs plašākas perspektīvas

Jūrnieku reģistra, LJA Jūrskolas un Liepājas Jūrniecības koledžas vadība marta beigās apsprieda divu jaunu profesiju pieņemtos standartus un mācību programmas. Šobrīd tiek veikti nepieciešamie precizējumi, lai jau šoruden Jūrskolas izglītojamie varētu sākt apgūt divas jaunas profesijas: sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT un sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par…