• Jūrskola ir sporta kluba “Ami” kolektīvais biedrs. Tas dod iespēju aktīvi iesaistīties dažādu sporta veidu sacensībās gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā, kā arī piedalīties dažādos sporta pasākumos.
  • Jūrskolā darbojas vokālais ansamblis. Tā mākslinieciskais vadītājs ir Nauris Indzers. Jūrskolas vokālais ansamblis piedalās dažādos pasākumos, koncertos, skatēs.

 

 

 

 

 

Attēlā: Jūrskolas vokālais ansamblis piedalās Pārdaugavas svētkos Rīgā, Arkādija parkā, 2017.gada maijā.

  • Jūrskola aktīvi piedalās dažādos pasākumos, lai iespējami plašāk iepazīstinātu ar savu skolu un tās piedāvātajām iespējām. Video: Jūrskola ar sevi iepazīstina profesionālās izglītības iestāžu radošajā pasākumā.