Iegūstamā kvalifikācija: sardzes stūrmanis, trešā līmeņa profesionālā izglītība.

Mācību ilgums:  4 gadi.

Prasības kvalifikācijas iegūšanai: pilnībā apgūt mācību programmu, nokārtot valsts pārbaudījumus un kvalifikācijas eksāmenu.

Galvenās mācību jomas: navigācija, kuģu uzbūve, kuģu vadīšana, kuģošanas drošība, jūras tiesību pamati, GMDSS, ARPA, RADAR, jūrniecības angļu valoda.

Programmā ietvertas divas prakses. Pēc 2. kursa – takelāžas  prakse un  4.kursā – jūras prakse.

Karjeras iespējas: darbs uz dažādiem kuģiem.