Izglītības programma: Kuģu mehānika

Iegūstamā kvalifikācija: Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu mazāku par 3000 kW, ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija.

Mācību ilgums: 4 gadi.

Prasības kvalifikācijas iegūšanai: pilnībā apgūt izglītības programmu, nokārtot valsts pārbaudījumus un kvalifikācijas eksāmenu.

Galvenās mācību jomas: kuģu mašīnas, kuģu remonts, kuģu elektrotehnikas pamati, prakse darbnīcās, kuģu uzbūve un teorija, jūrniecības angļu valoda.
Programmā ietvertas divas prakses. Pēc 2. kursa – remonta  prakse un  4.kursā – jūras prakse.

Karjeras iespējas: darbs kuģa mehāniķa amatā uz dažādiem kuģiem.