Iegūstamā kvalifikācija: sardzes mehāniķis, trešā līmeņa profesionālā izglītība.

Mācību ilgums: 4 gadi.

Prasības kvalifikācijas iegūšanai: pilnībā apgūt mācību programmu, nokārtot valsts pārbaudījumus un kvalifikācijas eksāmenu.

Galvenās mācību jomas: kuģu mašīnas, kuģu remonts, kuģu elektrotehnikas pamati, prakse darbnīcās, kuģu uzbūve un teorija, jūrniecības angļu valoda.
Programmā ietvertas divas prakses. Pēc 2. kursa – remonta  prakse un  4.kursā – jūras prakse.

Karjeras iespējas: darbs kuģa mehāniķa amatā uz dažādiem kuģiem.