RTU Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola ir RTU Latvijas Jūras akadēmijas struktūrvienība. Tā ir vidējā profesionālā mācību iestāde, kas sagatavo audzēkņus jūrniecības specialitātēm. Pēc RTU LJA Jūrskolas beigšanas audzēkņi iegūst ceturtā līmeņa vidējo profesionālo izglītību ar mācību diplomu atkarībā no izvēlētās mācību programmas. RTU LJA Jūrskola ir viena no divām vienīgajām šāda profila vidējām speciālajām mācību iestādēm Latvijā.

Mācības RTU LJA Jūrskolā ilgst 4 gadus šādās akreditētās mācību programmās:

Paralēli mācībām skolas programmā ir iekļautas divas prakses – 140 stundu apmērā pēc 2.kursa un 960 stundu apmērā pēc 3.kursa.

Jūrskolā uzņem personas pēc 9.klases. Mācības skolā ir bez maksas. Mācību laikā audzēkņi saņem stipendiju, kuras lielums atkarīgs no sekmēm.

2022.gada 1.septembrī mācības uzsāka 481 izglītojamie, no tiem 125 – uzsāka mācības 1.kursā.

Sīkāk ar Nolikumu par Jūrskolu var iepazīties šeit.