Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola ir Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) struktūrvienība. Tā ir vidējā profesionālā mācību iestāde, kas sagatavo audzēkņus jūrniecības specialitātēm. Pēc LJA Jūrskolas beigšanas audzēkņi iegūst trešā līmeņa vidējo profesionālo izglītību ar mācību diplomu atkarībā no izvēlētās mācību programmas. LJA Jūrskola ir viena no divām vienīgajām šāda profila vidējām speciālajām mācību iestādēm Latvijā.

Mācības LJA Jūrskolā ilgst 4 gadus šādās akreditētās mācību programmās:

Paralēli mācībām skolas programmā ir iekļautas divas prakses – 140 stundu apmērā pēc 2.kursa un 960 stundu apmērā pēc 3.kursa.

Jūrskolā uzņem personas pēc 9.klases. Mācības skolā ir bez maksas. Mācību laikā audzēkņi saņem stipendiju, kuras lielums atkarīgs no sekmēm.

2018.gada 1.septembrī mācības uzsāka 304 izglītojamie, no tiem 122 – uzsāka mācības 1.kursā.

Sīkāk ar Nolikumu par Jūrskolu var iepazīties šeit.