Uzņemto izglītojamo saraksts

 

Saraksti ir atjaunināti 15.07.2024. plkst. 15:30!

Uz doto brīdi mēs, RTU Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola, uzņemam 50 izglītojamos izglītības programmā “Kuģu mehānika” un 50 izglītojamos izglītības programmā “Jūras transports”, pamatojoties uz sekmību un CE rezultātiem. Tomēr ceram, ka uzņemto izglītojamo skaitu sanāks paplašināt līdz 60 izglītības programmā “Kuģu mehānika” un līdz 90 izglītības programmā “Jūras transports”, kā arī jāņem vērā, ka daļa no uzņemtajiem izglītojamajiem var atteikties no piešķirtās vietas, tāpēc aicinām apmeklēt izglītības iestādes tīmekļa vietni pēc 2024.gada 1.augusta, lai apskatītos savu aktuālo statusu.

Visi izglītojamie, kas jau uz doto brīdi ir uzņemti RTU Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolā, ir apkopoti sekojošos sarakstos kodētā veidā, kurā pirmie divi burti apzīmē vārda pirmos divus burtus, divi nākamie burti apzīmē divus pirmos uzvārda burtus, tiem seko dzimšanas datums. Piemēram, ja ir uzņemts Jānis Bērziņš, kurš ir dzimis 2008.gada 15.jūlijā, viņa kods būs JĀBĒ1507.

 

Uzņemtie izglītojamie izglītības programmā “Kuģu mehānika”:

MASU0211; DŽŠT0202; RARO0701; GUAI2301;GĻPA1205; AROR3001; BRBĒ2904; STVO1706; NIZA2612; JEAM0508; IVZI2510; VSZU2910; ARBA2204; IĻŠI1106; GUPE2809; LAZE2404; DEŠA0710; ALMA3007; DALE0609; LABO2811; DMBE3009; ARKA0509; JABO0602; KRNIKA2212; EDSA1805; TOBA2505; LEAU1510; JEUL2004; DAĻI2106; SAKR1810; ALPO3105; ROSASA2301; RUMA0607; VLDR2809; ANME2410; ŅIVL3110; REDI1606; NIMA2204; ALKR2104; ARLO2912; REMA1809; SARO2209; ARKO2408; DEGR0208; MAMI1312; ALAN0310; STVI2609; DAKO2909; DEDJ3108; PĀMA2012.

 

Uzņemtie izglītojamie izglītības programmā “Jūras transports”:

MOKE1207; PAPE1205; HEDZ2908; GEEM3103; ARŅI1305; ARDA1804; ARJU1302; KRKA0809; ALOZ2101; LIIK1404; MĀTO2403; RIRE1006; RIGR2410; OSBA2608; ALVĒ0610; DAKR0309; MATE2008; VIPA1403; SVNO1906; KRBU1003;  DADAGA3001; ALŠA2708; ARKA1607; ALLI1302; RATR1402; ADGO0511; BOIGDA2009; DAPE1205; KRVA0107; RATU2010; DEDZ2501; MARU0404; ARBU1902; RASU2206; ADGO1903; KRČE0904; RALA2802; RAKR2405; RAKO1711; DMLO1408; ANVI2701; DŽLA2809; JUBR1910; ĢEPO2608; MIBA0506; MAKAFR0804; ALŠT0107; ENIM3105; MAKA0603; TIMA0901.

 

Ar visiem izglītojamajiem, kas tiek uzņemti kādā no RTU Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas izglītības programmām, skola sazināsies, rakstot vēstuli uz iesniegumā norādīto e-pastu, pēc 20.augusta.

 

!!! Lūdzam, ja atrodat sevi uzņemto izglītojamo sarakstā, bet pārdomājāt mācīties RTU Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolā, piezvanīt 67432157 vai uzrakstīt sanita.muizenika@rtu.lv izglītības iestādes lietvedei Sanitai Muizenikai un paziņot par savu lēmumu. Paldies par sapratni!

Izglītojamie, kuri ir ieskaitīti rezervē, lūgums apmeklēt izglītības iestādes tīmekļa vietni pēc 2024.gada 1.augusta, lai apskatītos savu aktuālo statusu!

jahta

Priekšrocības, mācoties LJA Jūrskolā

  • Jau pēc 9.klases absolvēšanas Tu uzsāc mērķtiecīgu ceļu uz savu profesiju;
  • mācības ir bez maksas;
  • ir stipendija līdz 150 EUR;
  • nodrošinātas prakses vietas;
  • pēc 2.kursa ir iespējama prakse Erasmus programmas ietvaros Maltā, Kiprā vai Spānijā;
  • iespēja turpināt studijas augstākas pakāpes izglītības programmās;
  • kuģu mehāniķiem nodrošināts darbs gan jūrā, gan krastā;
  • neierobežotas darba iespējas iegūtajās specialitātēs un iespēja atrast darbu visā pasaulē;
  • stabils, augsts atalgojums.
  • ātra karjera izaugsme.

2024.gadā Latvijas jūrniecības izglītībai aprit 235 gadi (no 1789.gada)!

Nozīmīgā persona Latvijas jūrniecības vēsture ir Krišjānis Valdemārs, kas rosmīgi piedalījās pirmo latviešu kuģniecības akciju sabiedrību izveidošanā un darbā. Pie viņa nopelniem pieder arī pirmās jūras terminu vārdnīcas izdošana, rūpes par Ziemeļu jūras ceļa attīstību, inspekcijas braucieni un pētniecības ceļojumi uz vairākām Skandināvijas un Rietumeiropas valstīm. Vairāk par Krišjānu Valdemāru šeit.

Turpinām labākās jūrniecības tradīcijas!

kuga zvans

Krasta prakse

Jūrskolas mācību programmā ir iekļauta krasta prakse. Pēc 2.kursa izglītojamajiem tā ir paredzēta LJA mehāniskajās darbnīcās, uz peldlīdzekļa “Kadets”, kā arī Erasmus programmas ietvaros Maltā un Spānijā.

Prakse pietuvināta darba apstākļiem jūrniekam – gan kuģa mehāniķiem, gan kuģa vadītājiem.

Prakses ilgums – 2 mēneši.

shutterstock_83834581

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Vai par mācībām Jūrskolā ir jāmaksā?

Par mācībām nav jāmaksā. Tiek maksāta stipendija līdz 150 EUR.

No kāda vecuma un ar kādu izglītību var iestāties Jūrskolā?

LJA Jūrskolā tiek uzņemti audzēkņi pēc 9. klases līdz 24 gadu vecumam.

Vai es varu mācīties Jūrskolā, ja esmu absolvējis vidusskolu vai augstskolu?

Nē. Ja esat absolvējis vidusskolu vai augstskolu, Jūs varat turpināt mācības Latvijas Jūras akadēmijā. Jūrskolā apgūst vidējo profesionālo izglītību.

Vai skola nodrošina prakses vietas?

Jā, Jūrskolas audzēkņiem tiek nodrošinātas prakses vietas.

Vai ir pieejama dienesta viesnīca?

Dienesta viesnīca paredzēta ārpusrīgas dzīvojošajiem.

Vai mācības notiek bilingvāli?

Mācības skolā notiek valsts valodā.

Kāds ir mācību nodarbību laiks?

Mācības Jūrskolā notiek no plkst. 8.15 līdz 16.00

Vai skolā ir ēdnīca?

Jā. Audzēkņiem ir iespēja iegādāties par saviem līdzekļiem pusdienu komplektu.

Papildus informācija 67 432 157

Kas mudināja pēc 9.klases izvēlēties mācības LJA Jūrskolā?

Daži citāti no Jūrskolas izglītojamo atziņām
shutterstock_531495532

LJA Jūrskolas kontakti

Flotes 12 k-1, Rīga, LV-1016, Latvija

+371 67 432 157

jurskola@latja.lv

RTU LJA Jūrskolas pašnovērtējumi: