UZŅEMŠANA 2021./2022. mācību gadam

LJA Jūrskolas reflektantu ievērībai!

 

Reflektanti, kas uzņemti LJA Jūrskolā tiek automātiski ieskaitīti LJA Jūrskolā 1. kursa izglītojamo skaitā 2021./2022.m.g. Nekādi papildus līgumi, izņemot līgumus par LJA dienesta viesnīcas (tiem kam nepieciešams) izmantošanu, nav jāslēdz.

Par LJA Dienesta viesnīcas izmantošanas līgumu noslēgšanas kartību jākontaktējas ar LJA Dienesta viesnīcas administratori (tel. 67433342, e-pasts: indre.bleiksa@latja.lv)

LJA Jūrskolā uzņemto reflektantu saraksts

 

jahta

Priekšrocības, mācoties LJA Jūrskolā

  • Jau pēc 9.klases absolvēšanas Tu uzsāc mērķtiecīgu ceļu uz savu profesiju;
  • mācības ir bez maksas;
  • ir stipendija līdz 150 EUR;
  • nodrošinātas prakses vietas;
  • pēc 2.kursa ir iespējama prakse Erasmus programmas ietvaros Maltā, Kiprā vai Spānijā;
  • iespēja turpināt studijas augstākas pakāpes izglītības programmās;
  • kuģu mehāniķiem nodrošināts darbs gan jūrā, gan krastā;
  • neierobežotas darba iespējas iegūtajās specialitātēs un iespēja atrast darbu visā pasaulē;
  • stabils, augsts atalgojums.
  • ātra karjera izaugsme.

2019.gadā LJA Jūrskolai aprit 180 gadi (1839), savukārt Latvijas jūrniecības izglītībai – 230 (1789).

Sīkāk par jūrniecības izglītības pirmsākumiem Latvijā var izlasīt  šeit. Vairāk par Kr. Valdemāru.

Turpinām labākās jūrniecības tradīcijas!

 

kuga zvans

Krasta prakse

Jūrskolas mācību programmā ir iekļauta krasta prakse. Pēc 2.kursa izglītojamajiem tā ir paredzēta LJA mehāniskajās darbnīcās, uz peldlīdzekļa “Kadets”, kā arī Erasmus programmas ietvaros Maltā un Spānijā.

Prakse pietuvināta darba apstākļiem jūrniekam – gan kuģa mehāniķiem, gan kuģa vadītājiem.

Prakses ilgums – 2 mēneši.

shutterstock_83834581

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Vai par mācībām Jūrskolā ir jāmaksā?

Par mācībām nav jāmaksā. Tiek maksāta stipendija līdz 150 EUR.

No kāda vecuma un ar kādu izglītību var iestāties Jūrskolā?

LJA Jūrskolā tiek uzņemti audzēkņi pēc 9. klases līdz 24 gadu vecumam.

Vai es varu mācīties Jūrskolā, ja esmu absolvējis vidusskolu vai augstskolu?

Nē. Ja esat absolvējis vidusskolu vai augstskolu, Jūs varat turpināt mācības Latvijas Jūras akadēmijā. Jūrskolā apgūst vidējo profesionālo izglītību.

Vai skola nodrošina prakses vietas?

Jā, Jūrskolas audzēkņiem tiek nodrošinātas prakses vietas.

Vai ir pieejama dienesta viesnīca?

Dienesta viesnīca paredzēta ārpusrīgas dzīvojošajiem.

Vai mācības notiek bilingvāli?

Mācības skolā notiek valsts valodā.

Kāds ir mācību nodarbību laiks?

Mācības Jūrskolā notiek no plkst. 8.15 līdz 16.00

Vai skolā ir ēdnīca?

Jā. Audzēkņiem ir iespēja iegādāties par saviem līdzekļiem pusdienu komplektu.

Papildus informācija 67 432 157

Kas mudināja pēc 9.klases izvēlēties mācības LJA Jūrskolā?

Daži citāti no Jūrskolas izglītojamo atziņām
shutterstock_531495532

LJA Jūrskolas kontakti

Lielupes iela 1, k-8, Rīga, LV-1016, Latvija

+371 67 432 157

jurskola@latja.lv