Papildus uzņemšana

LJA Jūrskola izsludina papildus uzņemšanu līdz 17. septembrim. Dokumentus var iesniegt klātienē Flotes iela 12 k-1 407.kab, vai izsūtot pa pastu uz adresi Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola, Rīga, Flotes ielā 12k-1, LV–1016

NB! Ierodoties LJA teritorijā jāuzrada sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai PCR negatīvs testa rezultāts.

 

Uzņemšanas noteikumi

Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas izglītojamo ievērībai!

LJA Jūrskolas  izglītojamiem 1.septembrī LJA Studiju centra B1 auditorijā notiks informatīvie pasākumi:

2021.gada 01.septembris sākums plkst 12:00 – LJA Jūrskola “Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT”

2021.gada 01.septembris  sākums plkst 13:30 – LJA Jūrskola “Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW”

Ievērībai!

 • Saskaņā ar šobrīd valstī spēkā esošo normatīvo regulējumu 1.septembra informatīvo pasākumu atļauts apmeklēt studentiem, līdzi ņemot personas identifikācijas dokumentu un sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas sertifikātu vai derīgu iknedēļas testa rezultātu (LJA JS izglītojamajiem-  vienu nedēļu) .
 • Ierašanās 30 min pirms pasākuma.
 • Ierodoties LJA stingri jāievēro visi noteiktie drošības pasākumi, ieskaitot masku režīmu  un 2 m distances  ievērošanu.

Par kārtību kādā studējošie un izglītojamie apmeklē klātienes studijas un mācības jaunajā mācību gadā saistībā ar Covid-19

 

Pamatojoties uz 2021.gada 17.augusta noteikumiem Nr. 565 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) Covid -19 krīzes vadības grupas ieteikumu droša izglītības procesa nodrošināšanai, ņemot vērā, ka studiju procesa norise LJA studējošiem tiek organizēta vienlaicīgi ar Jūrskolas izglītojamo mācību procesu, lai ievērotu epidemioloģisko  drošību regulējošo normatīvo aktu un IZM vadlīniju prasības par izglītības procesa organizāciju klātienē un LJA noteikto kārtību, kā arī ievērojot vienlīdzības principa prasības attiecībā pret studentiem un izglītojamajiem, LJA rektores K.Carjovas 2021.gada 20.augusta rīkojums Nr.04.6/86 nosaka turpmāku kārtību, kādā studējošie un izglītojamie apmeklē klātienes studijas un mācības:

 1. Studiju un mācību programmas īstenošanā klātienē piedalās studējošie un izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 2. LJA dienesta viesnīcas pakalpojumi tiek nodrošināti studējošiem un izglītojamiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 3. Pārejas periodā līdz 10.10.2021. klātienē izglītības procesā var piedalīties un dzīvot LJA Dienesta viesnīcā studējošie un izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai negatīvs Covid-19 tests, kas veikts atbilstoši Slimību profilakses kontroles centra (SPKC) noteiktajam algoritmam attiecībā uz testa veikšanas termiņiem, ņemot vērā valstī noteikto personiskās atbildības principu:
  • Studējošie Covid-19 testu veic saskaņā SPKC noteikto algoritmu par privātajiem līdzekļiem ar nosacījumu, ka tests veikts ne agrāk kā pēdējo 48 stundu laikā;
  • Izglītojamo iknedēļas testēšanu veic saskaņā SPKC noteikto algoritmu un apmaksā valsts.
 4. Īpašos gadījumos LJA izveidota komisija var lemt par 3.punktā minētā termiņa pagarinājumu un studijām pēc individuāla grafika.
 5. Studējošiem un izglītojamiem, apmeklējot LJA, līdzi jāņem personas identifikācijas dokuments, sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai 3.punktā noteiktajos termiņos atbilstošs sertifikāts par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
jahta

Priekšrocības, mācoties LJA Jūrskolā

 • Jau pēc 9.klases absolvēšanas Tu uzsāc mērķtiecīgu ceļu uz savu profesiju;
 • mācības ir bez maksas;
 • ir stipendija līdz 150 EUR;
 • nodrošinātas prakses vietas;
 • pēc 2.kursa ir iespējama prakse Erasmus programmas ietvaros Maltā, Kiprā vai Spānijā;
 • iespēja turpināt studijas augstākas pakāpes izglītības programmās;
 • kuģu mehāniķiem nodrošināts darbs gan jūrā, gan krastā;
 • neierobežotas darba iespējas iegūtajās specialitātēs un iespēja atrast darbu visā pasaulē;
 • stabils, augsts atalgojums.
 • ātra karjera izaugsme.

2019.gadā LJA Jūrskolai aprit 180 gadi (1839), savukārt Latvijas jūrniecības izglītībai – 230 (1789).

Sīkāk par jūrniecības izglītības pirmsākumiem Latvijā var izlasīt  šeit. Vairāk par Kr. Valdemāru.

Turpinām labākās jūrniecības tradīcijas!

 

kuga zvans

Krasta prakse

Jūrskolas mācību programmā ir iekļauta krasta prakse. Pēc 2.kursa izglītojamajiem tā ir paredzēta LJA mehāniskajās darbnīcās, uz peldlīdzekļa “Kadets”, kā arī Erasmus programmas ietvaros Maltā un Spānijā.

Prakse pietuvināta darba apstākļiem jūrniekam – gan kuģa mehāniķiem, gan kuģa vadītājiem.

Prakses ilgums – 2 mēneši.

shutterstock_83834581

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Vai par mācībām Jūrskolā ir jāmaksā?

Par mācībām nav jāmaksā. Tiek maksāta stipendija līdz 150 EUR.

No kāda vecuma un ar kādu izglītību var iestāties Jūrskolā?

LJA Jūrskolā tiek uzņemti audzēkņi pēc 9. klases līdz 24 gadu vecumam.

Vai es varu mācīties Jūrskolā, ja esmu absolvējis vidusskolu vai augstskolu?

Nē. Ja esat absolvējis vidusskolu vai augstskolu, Jūs varat turpināt mācības Latvijas Jūras akadēmijā. Jūrskolā apgūst vidējo profesionālo izglītību.

Vai skola nodrošina prakses vietas?

Jā, Jūrskolas audzēkņiem tiek nodrošinātas prakses vietas.

Vai ir pieejama dienesta viesnīca?

Dienesta viesnīca paredzēta ārpusrīgas dzīvojošajiem.

Vai mācības notiek bilingvāli?

Mācības skolā notiek valsts valodā.

Kāds ir mācību nodarbību laiks?

Mācības Jūrskolā notiek no plkst. 8.15 līdz 16.00

Vai skolā ir ēdnīca?

Jā. Audzēkņiem ir iespēja iegādāties par saviem līdzekļiem pusdienu komplektu.

Papildus informācija 67 432 157

Kas mudināja pēc 9.klases izvēlēties mācības LJA Jūrskolā?

Daži citāti no Jūrskolas izglītojamo atziņām
shutterstock_531495532

LJA Jūrskolas kontakti

Lielupes iela 1, k-8, Rīga, LV-1016, Latvija

+371 67 432 157

jurskola@latja.lv