Reflektantu uzņemšana 2024./2025. mācību gadā

 

Dokumentu iesniegšana notiks RTU Uzņemšanas komisijā

Adrese: Ķīpsalā, Āzenes iela 6

Datumi: 1. – 12.jūlijā

Darba laiks: 
P: 8.30–17.00     O: 8.30–18.00    T: 8.30–17.00    C: 8.30–17.00    Pkt: 8.30–16.00

Kontakti: uznemsana@rtu.lv
+371 67089319
+ 371 28005535 WhatsApp

Piesakoties studijām reflektantam un tā likumiskajam pārstāvim jāaizpilda pieteikums un jāuzrāda dokumentu oriģināli (kopijas jāiesniedz):

1) derīga pase vai personas apliecība;

2) pamatizglītību apliecinoši dokumenti (apliecība un sekmju izraksts);

3) centralizēto eksāmenu sertifikāts (-i), sākot ar 2023.gadu – jāaizsūta eDoc formātā uz e-pastu: uznemsana@rtu.lv;

4) derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē;

5) dzimšanas apliecība (tikai jāuzrāda);

6) likumīgā pārstāvja derīga pase vai personas apliecība (tikai jāuzrāda);

7) ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē vai personas apliecībā, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina attiecīgo personas datu maiņu

 

Informācija par jūrnieku ārstiem pieejama šeit: https://lja.lv/jurnieku-registrs/cita-informacija/jurnieku-veselibas-parbaude

Dodoties pie jūrnieku ārsta līdzi jāņem:

1.    izraksts no personas ambulatorās kartes par pārciestām slimībām un traumām vai izziņa no slimības vēstures;

2.    pilna asins aina, urīna analīzes rezultāti;

3.    elektrokardiogrammas rezultāti;

4.    plaušu rentgenogramma;

5.    atzinums, ka neesat psihiatra uzskaitē (izziņu var iegūt, vēršoties Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā);

6.    atzinums, ka neesat narkologa uzskaitē (izziņu var iegūt, vēršoties Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā);

7.    personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Atvērto durvju dienas 2024.gadā

Aicinām uz RTU Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas “Atvērto durvju dienām”!

Kad?   

15.03. plkst. 13:00;
26.04. plkst. 17:00;
13.06. plkst. 12:00.

Kur?

Rīgā, Flotes ielā 12 K-8, J. Bērziņa auditorijā.

 

Informācija par jūrnieku ārstiem pieejama šeit: https://lja.lv/jurnieku-registrs/cita-informacija/jurnieku-veselibas-parbaude

Dodoties pie jūrnieku ārsta līdzi jāņem:

 1. izraksts no personas ambulatorās kartes par pārciestām slimībām un traumām vai izziņa no slimības vēstures;
 2. pilna asins aina, urīna analīzes rezultāti;
 3. elektrokardiogrammas rezultāti;
 4. plaušu rentgenogramma;
 5. atzinums, ka neesat psihiatra uzskaitē (izziņu var iegūt, vēršoties Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā);
 6. atzinums, ka neesat narkologa uzskaitē (izziņu var iegūt, vēršoties Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā);
 7. personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
jahta

Priekšrocības, mācoties LJA Jūrskolā

 • Jau pēc 9.klases absolvēšanas Tu uzsāc mērķtiecīgu ceļu uz savu profesiju;
 • mācības ir bez maksas;
 • ir stipendija līdz 150 EUR;
 • nodrošinātas prakses vietas;
 • pēc 2.kursa ir iespējama prakse Erasmus programmas ietvaros Maltā, Kiprā vai Spānijā;
 • iespēja turpināt studijas augstākas pakāpes izglītības programmās;
 • kuģu mehāniķiem nodrošināts darbs gan jūrā, gan krastā;
 • neierobežotas darba iespējas iegūtajās specialitātēs un iespēja atrast darbu visā pasaulē;
 • stabils, augsts atalgojums.
 • ātra karjera izaugsme.

2024.gadā Latvijas jūrniecības izglītībai aprit 235 gadi (no 1789.gada)!

Nozīmīgā persona Latvijas jūrniecības vēsture ir Krišjānis Valdemārs, kas rosmīgi piedalījās pirmo latviešu kuģniecības akciju sabiedrību izveidošanā un darbā. Pie viņa nopelniem pieder arī pirmās jūras terminu vārdnīcas izdošana, rūpes par Ziemeļu jūras ceļa attīstību, inspekcijas braucieni un pētniecības ceļojumi uz vairākām Skandināvijas un Rietumeiropas valstīm. Vairāk par Krišjānu Valdemāru šeit.

Turpinām labākās jūrniecības tradīcijas!

kuga zvans

Krasta prakse

Jūrskolas mācību programmā ir iekļauta krasta prakse. Pēc 2.kursa izglītojamajiem tā ir paredzēta LJA mehāniskajās darbnīcās, uz peldlīdzekļa “Kadets”, kā arī Erasmus programmas ietvaros Maltā un Spānijā.

Prakse pietuvināta darba apstākļiem jūrniekam – gan kuģa mehāniķiem, gan kuģa vadītājiem.

Prakses ilgums – 2 mēneši.

shutterstock_83834581

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Vai par mācībām Jūrskolā ir jāmaksā?

Par mācībām nav jāmaksā. Tiek maksāta stipendija līdz 150 EUR.

No kāda vecuma un ar kādu izglītību var iestāties Jūrskolā?

LJA Jūrskolā tiek uzņemti audzēkņi pēc 9. klases līdz 24 gadu vecumam.

Vai es varu mācīties Jūrskolā, ja esmu absolvējis vidusskolu vai augstskolu?

Nē. Ja esat absolvējis vidusskolu vai augstskolu, Jūs varat turpināt mācības Latvijas Jūras akadēmijā. Jūrskolā apgūst vidējo profesionālo izglītību.

Vai skola nodrošina prakses vietas?

Jā, Jūrskolas audzēkņiem tiek nodrošinātas prakses vietas.

Vai ir pieejama dienesta viesnīca?

Dienesta viesnīca paredzēta ārpusrīgas dzīvojošajiem.

Vai mācības notiek bilingvāli?

Mācības skolā notiek valsts valodā.

Kāds ir mācību nodarbību laiks?

Mācības Jūrskolā notiek no plkst. 8.15 līdz 16.00

Vai skolā ir ēdnīca?

Jā. Audzēkņiem ir iespēja iegādāties par saviem līdzekļiem pusdienu komplektu.

Papildus informācija 67 432 157

Kas mudināja pēc 9.klases izvēlēties mācības LJA Jūrskolā?

Daži citāti no Jūrskolas izglītojamo atziņām
shutterstock_531495532

LJA Jūrskolas kontakti

Flotes 12 k-1, Rīga, LV-1016, Latvija

+371 67 432 157

jurskola@latja.lv

RTU LJA Jūrskolas pašnovērtējumi: