Ervīns Ruņģis
Direktors

Sarmite Dombovska

Sarmīte Dombrovska
Direktora vietniece mācību jautājumos

Diana Rezina

Diāna Rezina
Lietvede

Tālrunis 67 432 157
jurskola@latja.lv