Arnis Bankovičs
LJA Jūrskolas vadītāja p.i.

Tālrunis 67432157

arnis.bankovics@latja.lv

Anna Kuzmina
Lietvede

Tālrunis 67432157

jurskola@latja.lv

Eduards Hakels

Izglītības metodiķis

Tālrunis 67161121

eduards.hakels@latja.lv