Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola ir Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) struktūrvienība. Tā ir profesionālā vidējā mācību iestāde, kas sagatavo izglītojamos jūrniecības specialitātēm. Pēc LJA Jūrskolas beigšanas izglītojamie iegūst trešā līmeņa profesionālo vidējo izglītību ar mācību diplomu atkarībā no izvēlētās mācību programmas.

Jūrskola ir viena no divām vienīgajām jūrniecības profila mācību iestādēm Latvijā un vienīgā Rīgā.

Mācības LJA Jūrskolā ilgst 4 gadus šādās akreditētās mācību programmās:

Kuģa vadītājs uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā

Mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku par 750 kW

tetsts

links

dokuments

Jurskolas-nolikums