Iegūstamā kvalifikācija: kuģa vadītājs, trešā līmeņa profesionālā izglītība.

Mācību ilgums:  4 gadi.

Prasības kvalifikācijas iegūšanai: pilnībā apgūt studiju programmu, nokārtot valsts pārbaudījumus jūrniecības angļu valodā un specialitātē, izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu.

Galvenās studiju jomas: navigācija, kuģu uzbūve, kuģu vadīšana, kuģošanas drošība, jūras tiesību pamati, GMDSS, ARPA, RADAR, jūrniecības angļu valoda.

Programmā ietvertas divas prakses. Pēc 2. kursa – takelāžas  prakse un  4.kursā – jūras prakse.

Karjeras iespējas: darbs uz dažāda veida kuģiem.