Par piederību Jūrskolai liecina Apliecība, ko ikviens izglītojamais saņem, uzsākot mācības 1. kursā.
Mācību gada sākums – 1. septembrī.
Mācību stundu sākums – plkst. 8:15.

LJA Jūrskolas izglītojamo pienākums ir valkāt formas tērpu un ievērot ārējā izskata vispārējās prasības gan ikdienā, gan svētku reizēs.

Formas tērpu komplekta izmaksas – līdz 150 eiro. Izglītojamajiem no maznodrošinātām ģimenēm šīs izmaksas sedz Jūrskola.

Sīkāk ar Jūrskolas uzņemšanas noteikumiem 2024./2025. mācību gadam var iepazīties šeit:

Sīkāk ar Jūrskolas iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties šeit:

Sīkāk ar Jūrskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību var iepazīties šeit:

Sīkāk ar formas tērpu veidiem un to valkāšanas kārtību var iepazīties šeit:

Sīkāk ar stipendijas aprēķināšanas  kārtību var iepazīties šeit:

Sīkāk ar norādījumiem par Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas padomi var iepazīties šeit:

Ar Jūrksolas izglītojamo jūras un remonta prakses norādījumiem var iepazīties šeit: