Jūrnieku reģistra, LJA Jūrskolas un Liepājas Jūrniecības koledžas vadība marta beigās apsprieda divu jaunu profesiju pieņemtos standartus un mācību programmas. Šobrīd tiek veikti nepieciešamie precizējumi, lai jau šoruden Jūrskolas izglītojamie varētu sākt apgūt divas jaunas profesijas: sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT un sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW.

“Abas jaunās programmas ievērojami paplašinās iegūto zināšanu līmeni un kvalifikāciju, kā arī palielinās mūsu skolas absolventu konkurētspēju darbam jūrniecības nozarē pasaulē. Tas ir nozīmīgs solis jūrniecības izglītības jomā,” atzīmē Jūrskolas direktors Ervīns Ruņģis.

Attēlos: Jūrnieku reģistra, LJA Jūrskolas un LJK vadības pārstāvju apspriede.