2020. gada 17. jūlijā tika svinēts izlaidums 10 profesionālās vidējās izglītības programmu “Jūras transports” un kvalifikāciju “Kuģu vadītājs uz kuģiiem līdz 500BT piekrastes kuģošanā” sekmīgi guvuši jaunieši.

Jūrskolnieki pulcējās pie LJA Jūrskolas bibliotēkas, gatavojoties diploma saņemšanai.
Ar diploma saņemšanu sveic Ēriks Umbraško, kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētājs;  Antons Ikaunieks, kapteinis; Kristaps Lūkins, grupas audzinātājs; Dmitrijs Goreļikovs, LJA JS vadītāja p.i.