LJA Jūrskolas 4.kursa kuģu mehāniķu izlaiduma fotoreportāža.

2020.gadā LJA Jūrskolu veiksmīgi absolvēja 15 jauni profesionāļi – sardzes mehāniķi. 2020.gaja 19. jūnija apbsolventus sveic LJA Jūrskolas direktors Arnis Bankovičs.