LJA Jūrskola 2016./2017. mācību gadā jau sesto reizi realizēja ERASMUS+ prakšu mobilitātes projektu “Kuģu mehāniķu un stūrmaņu apmācības uzlabošana un starptautiskā prakse”.

Šogad praksē piedalījās 25 audzēkņi, no kuriem 15 devās uz Maltu un 10 uz Valensiju Spānijā. Starptautiskā prakse tiek realizēta Jūrskolas mācību programmā paredzētās jahtu takelāžas prakses (Kuģu vadītājiem) un krasta mehānisko darbnīcu prakses (Kuģa mehāniķiem) ietvaros. Kopumā 6 gadu laikā projektā piedalījušies 108 Jūrskolas audzēkņi. Projektam atvēlētie līdzekļi sedz visus ar uzturēšanos un ceļošanu saistītos izdevumus, kā arī dalībnieki saņem dienas naudu.

Prakse dod iespēju jauniešiem iegūt pirmo ar izvēlēto profesiju saistīto darba pieredzi, turklāt darīt to starptautiskā vidē. Līdztekus profesionālām iemaņām, jaunieši mācās sadarboties ar darba devēju un kolēģiem, iepazīst citas valsts kultūru un ar jūrniecību saistītu mazo uzņēmumu darbību. Spānijas plūsmas dalībnieki apguva spāņu valodas pamatkursu, Maltā darba valoda bija angļu. Lielākajai daļai jauniešu šī bija pirmā darba pieredze, daudziem arī pirmais ceļojums ārpus Latvijas.

Atlase dalībai projektā tiek veikta pēc sekmju reitinga, vērā tiek ņemta arī audzēkņa motivācija, sabiedriskā aktivitāte un uzvedība.

Šovasar Maltā audzēkņi strādāja uzņēmumos Yacht Luxury Charters, Malta Charters un Tip Top One  uz izklaides kuģiem. Spānijā, Valensijas ostā audzēkņi strādāja uzņēmumos, ar kuriem Jūrskolai ir jau ilgstoša sadarbība: Consorcio Valencia un Real Club Nautico de Valencia. Prakses ietvaros bija izbraucieni ar katamarānu, jahtu apkopes darbi, jahtu tauvošana, jahtu ostas teritorijas apsaimniekošana un citi darbi, kā arī burāšanas un motorlaivas vadības apmācība. Savukārt kuģu mehānikas specialitātes audzēkņi strādāja uzņēmumos Flash Catamaran, Tecdemar un Hobby Centre Palaya canet ,kur guva labu pieredzi jahtu būves un remonta darbos.

Brīvajā laikā jauniešiem tika piedāvāta arī plaša kultūras programma – iespēja iepazīties ar Valensijas un Maltas vēstures un kultūras mantojumu, gida pavadībā apmeklēt ievērojamākās vietas, kā arī saņemt praktisku apmācību burāšanā, airēšanā un niršanā.

Prakses noslēgumā dalībnieki saņēma darba vietas sertifikātu un EUROPASS Mobilitātes dokumentu. Audzēkņi ieguvuši vērtīgu pieredzi un padziļinātu izpratni par savu atbilstību jūrnieka profesijai un tās dotajām priekšrocībām dzīvē.

Vairāk informācijas un fotogrāfijas no iepriekšējo gadu starptautiskās prakses skatīt https://www.facebook.com/jurskola.

 

Nora Ārgale, projekta vadītāja