Erasmus+ prakse 2017/2018

LJA Jūrskolā realizēts ERASMUS+ programmas mobilitātes projekts Nr. 2017-1-LV01-KA102-035337 „KUĢA MEHĀNIĶU UN STŪRMAŅU APMĀCĪBAS UZLABOŠANA UN STARPTAUTISKĀ PRAKSE”.     ERASMS PLUS Prakšu mobilitātes projekts LJA Jūrskolā tiek realizēts kopš 2012. gada. Tas dod iespēju labākajiem Jūrskolas audzēkņiem pēc 2. kursa saņemt Erasmus+ programmas stipendiju mēnesi ilgai praksei ārvalstīs.  Prakse notiek vasarā. Kopumā 7 gadu laikā…

Jūrskolas diplomi saņemti!

Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja zālē valdīja patīkams satraukums, smaržoja ziedi, ienākot staltajiem un lepnajiem audzēkņiem. LJA Jūrskolas diplomus saņēma 30 jaunie kuģu mehāniķi un kuģu vadītāji. Daļa no absolventiem mācības turpinās Latvijas Jūras akadēmijā, daļa uzsāks pirmās patstāvīgās darba gaitas iegūtajās specialitātēs. Attēlos: absolventus sveic LJA rektora v.i. Andrejs Zvaigzne, Jūrskolas direktors Ervīns Ruņģis,…

Jaunās programmas pavērs plašākas perspektīvas

Jūrnieku reģistra, LJA Jūrskolas un Liepājas Jūrniecības koledžas vadība marta beigās apsprieda divu jaunu profesiju pieņemtos standartus un mācību programmas. Šobrīd tiek veikti nepieciešamie precizējumi, lai jau šoruden Jūrskolas izglītojamie varētu sākt apgūt divas jaunas profesijas: sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT un sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par…

“Erasmus” projekti palīdz nokļūt plašākos ūdeņos

LJA jūrskolā tradicionāli tiek realizēts “Erasmus+” programmas prakšu mobilitātes projekts “Kuģu mehāniķu un stūrmaņu apmācības uzlabošana un starptautiskā prakse”. 2016.gada jūlijā 20 labākajiem kuģa vadītāju un kuģa mehānikas specialitātes 2. un 3. kursa audzēkņiem dota iespēja mēnesi dzīvot un strādāt Maltā vai Spānijā. Kopumā piecu gadu laikā projektā piedalījušies 83 LJA Jūrskolas audzēkņi. 2016. gada…