2021. gada kuģa vadītāju izlaidums

LJA Jūrskolas 4.kursa kuģu vadītāju izlaiduma fotoreportāža. 2021.gadā LJA Jūrskolu veiksmīgi absolvēja 16 jauni profesionāļi – sardzes stūrmaņi. 2021.gaja 9. jūlijā apbsolventus sveic LJA Jūrskolas vadītājs Maksims Bizjuks, tālbraucēju kapteinis Antons Ikaunieks un grupas audzinātāja Svetlana Izmailova