PASNIEDZĒJU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI BOLOŅĀ 30.10 – 05.11.2022.

Projekta Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000016554 ietvaros divas LJA Jūrskolas pasniedzējas Jana Stuģe un Nora Ārgale piedalījās pasniedzēju profesionālās pilnveides kursos Itālijā Boloņā. Kursus organizēja uzņēmums ERASMUS LEARNING ACADEMY. Kursu tēma: “E-mācības, attālinātās apmācības un web-dizaina prasmju uzlabošana skolotājiem”. Kursos tika apgūtas prasmes izmantot modernās tehnoloģijas mācību procesā, piemēram rediģēt un veidot videomateriālus darbam attālinātajās stundās, veidot pārbaudes…

LJA Jūrskolas ERASMUS starptautiskā prakse 2022. gada vasarā

Projekti Nr. Nr:2020-1-LV01-KA102-077305 un 2021-1-LV01-KA122-VET-000016554 “SARDZES STŪRMAŅU UN MEHĀNIĶU APMĀCĪBAS UZLABOŠANA UN STARPTAUTISKĀ PRAKSE”   2022. gada vasarā ERASMUS praksē devās 38 LJA Jūrskolas audzēkņi. Prakse notika 3 Eiropas valstīs: Spānijas pilsētā Valensijā, Maltā un Itālijas dienvidos Soverato. Erasmus prakses ietvaros tika izpildīti mācību programmā paredzētās jahtu takelāžas prakses (kuģu vadītājiem) un krasta remontdarbnīcu prakses…