LJA Jūrskolā realizēts ERASMUS+ programmas mobilitātes projekts

Nr. 2017-1-LV01-KA102-035337

„KUĢA MEHĀNIĶU UN STŪRMAŅU APMĀCĪBAS UZLABOŠANA UN STARPTAUTISKĀ PRAKSE”.  

 

ERASMS PLUS Prakšu mobilitātes projekts LJA Jūrskolā tiek realizēts kopš 2012. gada. Tas dod iespēju labākajiem Jūrskolas audzēkņiem pēc 2. kursa saņemt Erasmus+ programmas stipendiju mēnesi ilgai praksei ārvalstīs.  Prakse notiek vasarā. Kopumā 7 gadu laikā projektā piedalījušies 134 Jūrskolas audzēkņi.

Starptautiskā prakse tiek realizēta Jūrskolas mācību programmā paredzētās jahtu takelāžas prakses (Kuģu vadītājiem) un krasta mehānisko darbnīcu prakses (Kuģa mehāniķiem) ietvaros.  Projekta līdzekļi sedz visus ar uzturēšanos un ceļošanu saistītos izdevumus, kā arī dalībnieki saņem dienas naudu.

Prakse dod iespēju jauniešiem iegūt pirmo ar izvēlēto profesiju saistīto darba pieredzi, turklāt darīt to starptautiskā vidē. Līdztekus profesionālām iemaņām, jaunieši mācās sadarboties ar darba devēju un kolēģiem, iepazīst citas valsts kultūru un ar jūrniecību saistītu mazo uzņēmumu darbību, kā arī uzlabo saskarsmes prasmes angļu valodā. Lielākajai daļai jauniešu šī ir pirmā darba pieredze, daudziem arī pirmais ceļojums ārpus Latvijas.

Atlase dalībai projektā tiek veikta pēc sekmju reitinga, vērā tiek ņemta arī audzēkņa motivācija, sabiedriskā aktivitāte un uzvedība.

Šogad 15 dalībnieki devās uz Maltu, bet 10 uz Kipru. Abos galamērķos audzēkņi strādāja uz izklaides kuģiem, tādējādi iepazīstot izklaides kuģu uzņēmējdarbības specifiku. Maltā praktikantus uzņēma Yacht Luxury Charters, Malta Charters un Tip Top One, Kiprā Relax Cruises un Avgoustis Shipyard. Jauniešu darba pienākumi bija piedalīties izbraucienos ar katamarānu, viņi tika apmācīti šī jūras transportlīdzekļa vadīšanā, kā arī veica nepieciešamos palīgdarbus un kuģa apkopes darbus, tauvošanu, palīdzēja jahtu ostas teritorijas apsaimniekošanā un citos darbos, kā arī apguva burāšanu un vadīja motorlaivu. Savukārt kuģu mehānikas specialitātes audzēkņi guva labu pieredzi jahtu būves un remonta darbos.

Bez darba pienākumiem jauniešiem tika piedāvāta arī plaša kultūras programma – iespēja iepazīties ar attiecīgās valsts vēstures un kultūras mantojumu, gida pavadībā apmeklēt ievērojamākās vietas, kā arī saņemt praktisku apmācību burāšanā un niršanā.

Par iespēju piedalīties šādā projektā visi tā dalībnieki atsaucas pozitīvi un atzīst iegūto pieredzi par interesantu un vērtīgu, kā arī par tādu, kas paaugstinās viņu pārliecību par saviem spēkiem un iespējām konkurēt darba tirgū. Prakses noslēgumā dalībnieki saņēma darba vietas sertifikātu un EUROPASS Mobilitātes dokumentu. Projekta vadītāja – Nora Ārgale.

No dalībnieku atsauksmēm:

Artjoms: Man tā bija lieliska pieredze. Iemācījos daudz ko, kas noderēs tuvākajā nākotnē. Iemācījos strādāt uz kruīza kuģiem, kā sagatavot kuģi un ekipējumu darbam, kā izmantot drošības vesti un citu drošības aprīkojumu. Šajā praksē nebija sliktu momentu, man viss patika.

Ēriks: Šī pieredze deva man iespēju iepazīt manu nākotnes profesiju, strādāju kopā ar ārzemju kolēģiem, mācījos saprasties angļu valodā. Nekad nebiju tik daudz sarunājies svešvalodā, tas bija labs stimuls. Sākumā uztraucos, bet vēlāk jutos par sevi pārliecināts.

Andrejs: Es piedalījos tauvošanas operācijās, palīdzēju nostiprināt fenderus un siet mezglus, daudz sarunājos ar cilvēkiem. Daudz iemācījos par kuģiem, navigācijas tiltiņu un aprīkojumu. Apguvu drošības noteikumus, praktiski piedalījos MOB (Man Over Board) glābšanas un ugunsdrošības operācijās. Iemācījos strādāt komandā, uzlaboju angļu valodas prasmes, tagad par praktisko darbu uz kuģa saprotu daudz vairāk.

Armands: Esmu iemācījies saprast, cik svarīgi ir turēt savu darbavietu kārtībā un saglabāt vēsu prātu neordinārās situācijās. Tagad zinu, kā strādā elektriskā ķēde un citas tehniskas lietas. Man patika sarunāties ar cilvēkiem angļu valodā, patika dzīvot citā zemē, jo redzēju un uzzināju daudz ko jaunu. Kopumā šī bija ļoti pozitīva pieredze un ieguldījums manā nākotnē. Sapratu, ka esmu izvēlējies pareizo profesiju un turpināšu strādāt uz kuģiem.

Vairāk informācijas un fotogrāfijas no iepriekšējo gadu starptautiskās prakses skatīt https://www.facebook.com/jurskola