2020.gada jauno kuģu vadītāju izlaidums

2020. gada 17. jūlijā tika svinēts izlaidums 10 profesionālās vidējās izglītības programmu “Jūras transports” un kvalifikāciju “Kuģu vadītājs uz kuģiiem līdz 500BT piekrastes kuģošanā” sekmīgi guvuši jaunieši. Jūrskolnieki pulcējās pie LJA Jūrskolas bibliotēkas, gatavojoties diploma saņemšanai. Ar diploma saņemšanu sveic Ēriks Umbraško, kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētājs;  Antons Ikaunieks, kapteinis; Kristaps Lūkins, grupas audzinātājs; Dmitrijs Goreļikovs,…

LJA Jūrskola uzsāk uzņemšanu jaunajam mācību gadam

  Latvijas Jūras akadēmija un Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola jūlijā izsludina izglītojamo uzņemšanu 2020./2021. mācību gadam, aicinot puišus un meitenes apgūt jūrnieka profesiju pēc 9. vai 12. klases. Latvijas Jūras akadēmija (LJA) piedāvā pēc vidusskolas studēt četru gadu profesionālā bakalaura programmās “Jūras transports – kuģa vadīšana”, ” Ostu un kuģošanas vadība”, ” Jūras transports –…