LJA jūrskolā tradicionāli tiek realizēts “Erasmus+” programmas prakšu mobilitātes projekts “Kuģu mehāniķu un stūrmaņu apmācības uzlabošana un starptautiskā prakse”. 2016.gada jūlijā 20 labākajiem kuģa vadītāju un kuģa mehānikas specialitātes 2. un 3. kursa audzēkņiem dota iespēja mēnesi dzīvot un strādāt Maltā vai Spānijā. Kopumā piecu gadu laikā projektā piedalījušies 83 LJA Jūrskolas audzēkņi.

2016. gada vasarā Maltā audzēkņi strādāja uzņēmumā “Yacht Luxury Charters”, saņēma praktisku apmācību burāšanā, airēšanā un pirmo reizi izgāja niršanas apmācību, par ko visiem ir pozitīvas atsauksmes. Lai arī sākumā, mācoties elpot ar akvalangu, dažiem bija nedrošības sajūta, tomēr pēc ieniršanas septiņu metru dziļumā visiem bija gandarījums un prieks par iegūto sertifikātu.

Atgriežoties no prakses, dalībnieki dalījās ar gūto pieredzi skolas prezentācijas pasākumā un saņēma “Europass” mobilitātes dokumentu.

Spānijā, Valensijā, audzēkņi strādāja uzņēmumos “Consorcio Valencia” un “Real Club Nautico de Valencia”, ar kuriem jūrskolai ir jau ilgstoša sadarbība. Tur viņi veica jahtu apkopes darbus, jahtu tauvošanu, palīdzēja jahtu ostas teritorijas apsaimniekošanā un citos darbos, kā arī apguva burāšanu un vadīja motorlaivu. Divi kuģa mehāniķu specialitātes studenti strādāja uzņēmumā “Flash Catamaran”, kur nodarbojās ar jahtu būves un remonta darbiem. Lielākajai daļai jauniešu šī bija pirmā darba pieredze, daudziem arī pirmais ceļojums ārpus Latvijas, un līdztekus darba pienākumiem jaunieši paplašināja savu redzesloku, piedaloties dažādos kultūras un izglītības pasākumos.

2016. gadā pirmo reizi “Erasmus” mobilitātes programmā piedalījās arī pasniedzēji. LJA Jūrskolas angļu valodas pasniedzēja un projekta vadītāja N. Ārgale devās uz Sautemptonu Apvienotajā Karalistē, kur piedalījās divu nedēļu kursos angļu valodas pasniedzējiem profesionālās izglītības skolās. Kursi deva iespēju gan atjaunināt un uzlabot angļu valodas prasmes, gan gūt jaunas idejas, kā valodu mācīt. Tika organizētas arī vizītes uz profesionālās izglītības iestādēm, tai skaitā uz Warsash Jūras akadēmiju, kas ir viena no vadošajām jūrniecības mācību iestādēm Anglijā. Savukārt A. Ķepals pasniedza jūrniecības angļu valodu Klaipēdas kuģu būves un remonta skolas kuģu būvētāju un metinātāju, loģistikas un kravas ekspeditoru, kā arī elektronikas un sakaru iekārtu uzstādīšanas specialitātes studentiem.

N. Ārgale atzīst, ka saskarsme ar kolēģiem no līdzīga profila skolām Eiropā ir lieliska iespēja apmainīties ar pieredzi un gūt jaunas idejas. ““Erasmus” mobilitātes projekti piedāvā plašu kursu klāstu angļu valodas skolotājiem, kā arī speciālistiem, kuri māca kādu no priekšmetiem svešvalodā. Mēs ar kolēģi jūrskolā pasniedzam gan vispārīgo, gan jūrniecības angļu valodu, kas ir diezgan liels izaicinājums, jo mums, kas neesam nozares profesionāļi, ir ne tikai jāapgūst jūrniecības terminoloģija, bet arī jābūt kompetentiem šajā jomā,” stāsta N. Ārgale. “Tāpēc esmu priecīga, ka izveidojusies saikne ar dažiem speciālo priekšmetu pasniedzējiem, pie kuriem var konsultēties, ja kaut kas nav skaidrs.”

Informācija sagatavota, izmantojot LJA izdevuma “Jūrnieks” nr.6 (97) 2016